Mr. Navlesh Kumar (CEO) with Shri Sarkari High Principal & Staff Ganesh Nagar, Gandhidham.